News

Riigikaitselaager 24. May KSG


Kadrioru Saksa Gümnaasiumi riigikaitseõpilased osalesid koos Tallinna Kunstigümnaasiumi, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli ja Võru Kutsehariduskeskuse õpilastega ajavahemikus 21.–23. mail korraldatud riigikaitselaagris „Reibas Rästik 50“.
Riigikaitselaagris osalenud õpilastele anti ülevaade sõduri baasoskustest välitingimustes, mille hulka kuulus muuhulgas meditsiini- ja sideõpe, maskeerimine, liikumisviisid, välihügieen ning topograafia. Lisaks sellele said õpilased mängida airsofti, laskuda köiekoolitusel, päästeõppe raames kustutada hoones simuleeritud tulekahju jms. Eeltoodud oskuste omandamisest võib õpilastel tekkida kasu ka igapäevaelus. Näiteks pidid õpilased kasutama Naiskodukaitse poolt loodud mobiilirakendust „Ole valmis!“, mille kaudu leiab juhiseid erinevate elus tekkivate olukordade puhul hakkama saamiseks – kas või metsa eksimine või veeohutus. Laager kulmineeris jalgsirännakuga, kus õpilastel tuli kaardi abil liikuda maastikul ning kontrollpunktides eelnevalt riigikaitseõpetuse aine raames õpitud praktikasse rakendada. Lõpurivistusel tunnustati kõiki õpilasi riigikaitseõpetuse rinnamärgiga.
Laagris osalenud 10.1 klassi õpilase Oskar Joosti sõnul oli riigikaitselaager väga huvitav ja põnev ning samas ka õpetlik. „Saime ülevaate kaitseväelase elust nii kasarmus kui ka metsas. Saadud kogemus oli väga ainulaadne ning kindlasti on kasulik tulevikuks,“ selgitab Joost laagrist saadud kogemust. 
10.3 klassi õpilane Maris Pettai nõustub, et laagris veedetud aeg andis ülevaate ajateenistusest. „Võimalus oli korraks saada eemale igapäeva elu rutiinist ning õppida midagi uut ja huvitavat. Ei kahetse, et otsustasin võtta riigikaitseõpetuse valikaine,“ sõnas Pettai.
Sarnaseid, mitme kooli riigikaitseõpilastele mõeldud laagreid, korraldatakse Riigikaitse Rügement MTÜ eestvedamisel alates aastast 2011. Käesolev laager oli järjekorras juba viiekümnes.

Tekst ja fotod: riigikaitseõpetaja Henri Ley

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi riigikaitseõpilased osalesid koos Tallinna Kunstigümnaasiumi, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli ja Võru Kutsehariduskeskuse õpilastega ajavahemikus 21.–23. mail korraldatud riigikaitselaagris „Reibas Rästik 50“.


Riigikaitselaagris osalenud õpilastele anti ülevaade sõduri baasoskustest välitingimustes, mille hulka kuulus muuhulgas meditsiini- ja sideõpe, maskeerimine, liikumisviisid, välihügieen ning topograafia. Lisaks sellele said õpilased mängida airsofti, laskuda köiekoolitusel, päästeõppe raames kustutada hoones simuleeritud tulekahju jms. Eeltoodud oskuste omandamisest võib õpilastel tekkida kasu ka igapäevaelus. Näiteks pidid õpilased kasutama Naiskodukaitse poolt loodud mobiilirakendust „Ole valmis!“, mille kaudu leiab juhiseid erinevate elus tekkivate olukordade puhul hakkama saamiseks – kas või metsa eksimine või veeohutus. Laager kulmineeris jalgsirännakuga, kus õpilastel tuli kaardi abil liikuda maastikul ning kontrollpunktides eelnevalt riigikaitseõpetuse aine raames õpitud praktikasse rakendada. Lõpurivistusel tunnustati kõiki õpilasi riigikaitseõpetuse rinnamärgiga.
Laagris osalenud 10.1 klassi õpilase Oskar Joosti sõnul oli riigikaitselaager väga huvitav ja põnev ning samas ka õpetlik. „Saime ülevaate kaitseväelase elust nii kasarmus kui ka metsas. Saadud kogemus oli väga ainulaadne ning kindlasti on kasulik tulevikuks,“ selgitab Joost laagrist saadud kogemust. 
10.3 klassi õpilane Maris Pettai nõustub, et laagris veedetud aeg andis ülevaate ajateenistusest. „Võimalus oli korraks saada eemale igapäeva elu rutiinist ning õppida midagi uut ja huvitavat. Ei kahetse, et otsustasin võtta riigikaitseõpetuse valikaine,“ sõnas Pettai.
Sarnaseid, mitme kooli riigikaitseõpilastele mõeldud laagreid, korraldatakse Riigikaitse Rügement MTÜ eestvedamisel alates aastast 2011. Käesolev laager oli järjekorras juba viiekümnes.

Tekst ja fotod: riigikaitseõpetaja Henri Ley