News

Teatrireis Tartusse 21. May KSG


11. ja 12. klasside õpilased käisid 9. mail Tartu Vanemuise teatris vaatamas komöödiat "Elamise reeglid".
Etenduse järgselt arutasid õpilased selle üle, mida elulist ja eestlastele omast oli näha. Anti suuline neutraalne ülevaade etendusest, otsiti positiivseid ja negatiivseid külgi ning püstitati küsimusi, millele lõpuks ka ise vastuseid otsiti.
Oli meeleolukas väljasõit ja põnev arutelu etenduse järgselt. Järgmisel õppeaastal on kindel plaan Pärnu Endala teatrisse minna.

11. ja 12. klasside õpilased käisid 9. mail Tartu Vanemuise teatris vaatamas komöödiat "Elamise reeglid".
Etenduse järgselt arutasid õpilased selle üle, mida elulist ja eestlastele omast oli näha. Anti suuline neutraalne ülevaade etendusest, otsiti positiivseid ja negatiivseid külgi ning püstitati küsimusi, millele lõpuks ka ise vastuseid otsiti.
Oli meeleolukas väljasõit ja põnev arutelu etenduse järgselt. Järgmisel õppeaastal on kindel plaan Pärnu Endala teatrisse minna.