News

Inimõiguste päev 11. December KSG


Eile, 10. detsembril tähistati Oru majas rahvusvahelist inimõiguste päeva. Sellega seoses lõid gümnaasiumi õpilased põhikooli õpilastega silla ühistundide näol. 10. klasside sotsiaalsuuna õpilased organiseerisid oma suunaaine ehk Väitluse raames 8. klasside õpilastele praktilise töötoa soolise võrdõiguslikkuse ja sõnavabaduse teemal ning töötubade parimad võtsid mõõtu aulas toimunud finaalis. 
11. klasside sotsiaalsuuna õpilased panid 7. ja 9. klasside õpilasi mõtlema perevägivalla, pagulaste ja inimõiguste rikkumise teemadel. 11. klassi õpilased on läbimas kursust Humanitaarõigus, milles õpitut said nüüd jagada nooremate koolikaaslastega sisukates tundides. Suur tänu töötubade läbiviijatele ja juhendajatele – Liis Jõhvik, Kristel Vaiksaar ja Mihkel Kõrbe!

Rahvusvahelise inimõiguste päeva puhul meenutagem inimõiguste ülddeklaratsiooni esimest artiklit, mille järgi sünnivad kõik inimesed oma väärikuselt ja õigustelt võrdsete ja vabadena. Küsimused sellest, mida tähendab olla inimene ja mis on meie väärikus, olid aktuaalsed ülddeklaratsiooni vastuvõtmise ajal ja on seda ka praegu.

Laenates president Lennart Meri sõnu, on inimõigused lisaks rahule ja stabiilsusele liialt suured väärtused, et nendega tegeleda üksnes jõulukalkunite vaheajal.

Eile, 10. detsembril tähistati Oru majas rahvusvahelist inimõiguste päeva. Sellega seoses lõid gümnaasiumi õpilased põhikooli õpilastega silla ühistundide näol. 10. klasside sotsiaalsuuna õpilased organiseerisid oma suunaaine ehk Väitluse raames 8. klasside õpilastele praktilise töötoa soolise võrdõiguslikkuse ja sõnavabaduse teemal ning töötubade parimad võtsid mõõtu aulas toimunud finaalis. 
11. klasside sotsiaalsuuna õpilased panid 7. ja 9. klasside õpilasi mõtlema perevägivalla, pagulaste ja inimõiguste rikkumise teemadel. 11. klassi õpilased on läbimas kursust Humanitaarõigus, milles õpitut said nüüd jagada nooremate koolikaaslastega sisukates tundides. Suur tänu töötubade läbiviijatele ja juhendajatele – Liis Jõhvik, Kristel Vaiksaar ja Mihkel Kõrbe!

Rahvusvahelise inimõiguste päeva puhul meenutagem inimõiguste ülddeklaratsiooni esimest artiklit, mille järgi sünnivad kõik inimesed oma väärikuselt ja õigustelt võrdsete ja vabadena. Küsimused sellest, mida tähendab olla inimene ja mis on meie väärikus, olid aktuaalsed ülddeklaratsiooni vastuvõtmise ajal ja on seda ka praegu.

Laenates president Lennart Meri sõnu, on inimõigused lisaks rahule ja stabiilsusele liialt suured väärtused, et nendega tegeleda üksnes jõulukalkunite vaheajal.