News

Metsateemalised ajalehed 05. December KSG


6. klasside õpilased koostasid rühmatööna metsateemalisi ajalehti, kus kajastati järgmiseid teemasid: mets ja selle rikkuse väärtustamine, ohutusnõuded metsas, keskkonnateadlik käitumine metsas, inimese käitumise mõju metsale, metsa ökosüsteem, männi ja kuuse erinevused, metsatüübid ja nende kasvutingimused, metsa erinevad rinded ja nende taimestik, toiduahelad metsas, elukeskkonna hoidmine metsas ja aastaajad metsas.

Tulemus oli asjalik ja pilkupüüdev. Järgmistes loodusõpetuise tundides võetakse endale kriitiku roll ning uuritakse, kuidas kaasõpilased oma ajalehed on koostanud, mida positiivselt esile tõsta ning mida järgmisel korral paremini teha.

6. klasside õpilased koostasid rühmatööna metsateemalisi ajalehti, kus kajastati järgmiseid teemasid: mets ja selle rikkuse väärtustamine, ohutusnõuded metsas, keskkonnateadlik käitumine metsas, inimese käitumise mõju metsale, metsa ökosüsteem, männi ja kuuse erinevused, metsatüübid ja nende kasvutingimused, metsa erinevad rinded ja nende taimestik, toiduahelad metsas, elukeskkonna hoidmine metsas ja aastaajad metsas.

Tulemus oli asjalik ja pilkupüüdev. Järgmistes loodusõpetuise tundides võetakse endale kriitiku roll ning uuritakse, kuidas kaasõpilased oma ajalehed on koostanud, mida positiivselt esile tõsta ning mida järgmisel korral paremini teha.