News

Kadrioru Saksa Gümnaasium korraldas keelte sümpoosioni 26. September KSG


Kadrioru Saksa Gümnaasium korraldas kolmapäeval, 26. septembril koostöös partneritega sümpoosioni teemal „Keelterikkus Eestis ja Euroopas. Mitmekeelsemaks saksa keele abil.“ Sooviti just Euroopa keeltepäeva puhul rääkida mitmekeelsusest  ja rõhutada keelte olulisust. Programm viidi läbi nii eesti kui ka saksa keeles.

Tänavu sai Kadrioru Saksa Gümnaasiumis Emerendiana Sillingu algatatud saksa keele õppimise ja õpetamise traditsioon 55-aastaseks ning sümpoosion kujutas endast meie kooli saksa keele nädala „KSG Deutsch 55“ kõrgpunkti.

Pikaajalise saksa keele õpetamise traditsiooniga kool Kadrioru Saksa Gümnaasium lähenes üritusele peamiselt saksa keele kaudu. Koos partnerkoolidega üle Eesti, kus esimeseks võõrkeeleks on saksa keel, sooviti jagada kogemusi, mida on võimalik saavutada tänu heale saksa keele oskusele ning kuidas saksa keele järel omandatakse edukalt kõiki teisi võõrkeeli.

Teisipäeval, 25. septembril tegid Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 6.–9. klasside õpilaste koolielu vahvamaks oma kooli vilistlased erinevatest aastatest ja seda nii Emerendiana Sillingu süvaõppe esimesest lennust kui ka värskete kevadiste lõpetajate hulgast. Külalisõpetajad rääkisid oma saksa keele õppimise kogemustest ja pajatasid, missuguseid võimalusi on koolis omandatud saksa keel neile andnud isiklikult ja tööalaselt. Praegustel õppijatel oli, igal ühel omal moel, millele mõelda. Õpetajatena astusid üles järgmised meie kooli vilistlased: Eva Keinast, Helen Anvelt, Aija Sakova, Kuuno Kirspuu, Katrin Bonde, Helena Bonde, Ott Kallas, Junianna Zatsarnaja, Piret Kuusik, Piret Pääsuke, Ave Tölpt, Katrin Kaugver, Kalev Kukk, Indrek Raudne ning külalislektorid Thea Karin ja Walter Mirbeth!

Sümpoosionil andis Haridus- ja Teadusministeerium üle tänavused Euroopa keeleõppe tunnuskirjad edukatele keeleõppeprojektidele. Euroopa keeleõppe tunnuskirja pälvisid MTÜ Lahemaa Looduskool, Tartu Kutsehariduskeskus ja Kadrioru Saksa Gümnaasium. Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Mikk Kasesalk tervitas sümpoosionil osalejaid Euroopa keeltepäeva puhul ja märkis, et mitmekeelsus on väärtuslik ja Eestis väärtustatud ja ta sõnas: „See annab meie inimestele eelise tööturul nii Eestis kui ka välismaal, kuid veelgi olulisem – avab uksed teistesse kultuuridesse ning seob meid maailmaga laiemalt.“

Sümpoosioni avas Tallinna abilinnapea hr Vadim Belobrovtsev, seejärel said sõna Saksamaa LV Suursaadik hr Christoph Eichhorn, Austria Vabariigi Suursaadik T. E. pr Doris Danler ja Euroopa Parlamendi liige, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi vilistlane hr Urmas Paet, HTMi asekantsler üldhariduse, koolivõrgu ja noortepoliitika valdkondades, hr Mikk Kasesalk, Tallinna Goethe Instituudi juhataja hr Ulrich Ribbert ja Saksa Välismaise Koolivõrgu keskuse ainenõunik-koordinaator hr Uwe Saegebarth.

Konverentsil kõlasid järgmised teemad:

„Mitmekeelsusest Euroopa Liidus“ – Elice Paemurd;

„Missuguseid keeli kõneldakse tulevase Talsinki avalikus ruumis?“ – Hannele Valkeeniemi;

„Mitmekeelsust toetav keeleõpe Eesti üldharidus- ja kutsekoolides, keeleõppeprojektide tunnustamisest“ – Pille Põiklik;

„Saksa keele õppest nooremas koolieas, projekti „Frühes Deutsch“ kogemustest õpetajana“ Helen Tammeleht;

„Saksa keele osatähtsusest integratsiooni seisukohalt“ Horst Burghardt;

„Saksa keele õppimisest, õpetamisest ja keeleõppe toetamisest esimese võõrkeelena. Saksakeelse aineõpetuse kogemustest TSG saksakeelses osakonnas“ – Kätlin Heinroos;

„Saksa keele õppimisest, õpetamisest ja keeleõppe toetamisest esimese võõrkeelena. Saksakeelse aineõpetuse kogemustest KSGs“ – Mihkel Kõrbe;

„Saksa keele erinevad aknad ja uksed“ – Aija Sakova.

Üritust ilmestasid muusikalised vahepalad Kadrioru Saksa Gümnaasiumi2.s ja 3.ds klassi õpilastelt, Reichenbachi 5. Goethe Gümnaasiumi ja KSG ühendkoorilt, gümnaasiumi neidude ansamblilt ning solistina astusid üles Kerli Elina Paaslepp 10. klassist ja Mihkel-Marcus Lokotar 8.c klassist. Lisaks on Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 3. korrusel on avatud Austria suursaatkonna vahendatud näitus „Kalliope. Naised ühiskonnas, kultuuris ja teaduses“ ja 2. korrusel on 19.09.–31.10. avatud Thea Karini fotonäitus „Saksamaa, Šveits ja Austria eesti ajakirjaniku pilguga“. Näitus valmis koostöös Goethe Instituudiga.

Konverentsiga sooviti aidata kaasa saksa keele jätkumisele ja laienemisele esimese võõrkeelena edaspidi ning samal ajal toetada Eesti koolides esimese võõrkeelena teisigi seni vähem õpitud võõrkeeli.

Fotod: Marleen Annabel Pukk

Kadrioru Saksa Gümnaasium korraldas kolmapäeval, 26. septembril koostöös partneritega sümpoosioni teemal „Keelterikkus Eestis ja Euroopas. Mitmekeelsemaks saksa keele abil.“ Sooviti just Euroopa keeltepäeva puhul rääkida mitmekeelsusest  ja rõhutada keelte olulisust. Programm viidi läbi nii eesti kui ka saksa keeles.

Tänavu sai Kadrioru Saksa Gümnaasiumis Emerendiana Sillingu algatatud saksa keele õppimise ja õpetamise traditsioon 55-aastaseks ning sümpoosion kujutas endast meie kooli saksa keele nädala „KSG Deutsch 55“ kõrgpunkti.

Pikaajalise saksa keele õpetamise traditsiooniga kool Kadrioru Saksa Gümnaasium lähenes üritusele peamiselt saksa keele kaudu. Koos partnerkoolidega üle Eesti, kus esimeseks võõrkeeleks on saksa keel, sooviti jagada kogemusi, mida on võimalik saavutada tänu heale saksa keele oskusele ning kuidas saksa keele järel omandatakse edukalt kõiki teisi võõrkeeli.

Teisipäeval, 25. septembril tegid Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 6.–9. klasside õpilaste koolielu vahvamaks oma kooli vilistlased erinevatest aastatest ja seda nii Emerendiana Sillingu süvaõppe esimesest lennust kui ka värskete kevadiste lõpetajate hulgast. Külalisõpetajad rääkisid oma saksa keele õppimise kogemustest ja pajatasid, missuguseid võimalusi on koolis omandatud saksa keel neile andnud isiklikult ja tööalaselt. Praegustel õppijatel oli, igal ühel omal moel, millele mõelda. Õpetajatena astusid üles järgmised meie kooli vilistlased: Eva Keinast, Helen Anvelt, Aija Sakova, Kuuno Kirspuu, Katrin Bonde, Helena Bonde, Ott Kallas, Junianna Zatsarnaja, Piret Kuusik, Piret Pääsuke, Ave Tölpt, Katrin Kaugver, Kalev Kukk, Indrek Raudne ning külalislektorid Thea Karin ja Walter Mirbeth!

Sümpoosionil andis Haridus- ja Teadusministeerium üle tänavused Euroopa keeleõppe tunnuskirjad edukatele keeleõppeprojektidele. Euroopa keeleõppe tunnuskirja pälvisid MTÜ Lahemaa Looduskool, Tartu Kutsehariduskeskus ja Kadrioru Saksa Gümnaasium. Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Mikk Kasesalk tervitas sümpoosionil osalejaid Euroopa keeltepäeva puhul ja märkis, et mitmekeelsus on väärtuslik ja Eestis väärtustatud ja ta sõnas: „See annab meie inimestele eelise tööturul nii Eestis kui ka välismaal, kuid veelgi olulisem – avab uksed teistesse kultuuridesse ning seob meid maailmaga laiemalt.“

Sümpoosioni avas Tallinna abilinnapea hr Vadim Belobrovtsev, seejärel said sõna Saksamaa LV Suursaadik hr Christoph Eichhorn, Austria Vabariigi Suursaadik T. E. pr Doris Danler ja Euroopa Parlamendi liige, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi vilistlane hr Urmas Paet, HTMi asekantsler üldhariduse, koolivõrgu ja noortepoliitika valdkondades, hr Mikk Kasesalk, Tallinna Goethe Instituudi juhataja hr Ulrich Ribbert ja Saksa Välismaise Koolivõrgu keskuse ainenõunik-koordinaator hr Uwe Saegebarth.

Konverentsil kõlasid järgmised teemad:

„Mitmekeelsusest Euroopa Liidus“ – Elice Paemurd;

„Missuguseid keeli kõneldakse tulevase Talsinki avalikus ruumis?“ – Hannele Valkeeniemi;

„Mitmekeelsust toetav keeleõpe Eesti üldharidus- ja kutsekoolides, keeleõppeprojektide tunnustamisest“ – Pille Põiklik;

„Saksa keele õppest nooremas koolieas, projekti „Frühes Deutsch“ kogemustest õpetajana“ Helen Tammeleht;

„Saksa keele osatähtsusest integratsiooni seisukohalt“ Horst Burghardt;

„Saksa keele õppimisest, õpetamisest ja keeleõppe toetamisest esimese võõrkeelena. Saksakeelse aineõpetuse kogemustest TSG saksakeelses osakonnas“ – Kätlin Heinroos;

„Saksa keele õppimisest, õpetamisest ja keeleõppe toetamisest esimese võõrkeelena. Saksakeelse aineõpetuse kogemustest KSGs“ – Mihkel Kõrbe;

„Saksa keele erinevad aknad ja uksed“ – Aija Sakova.

Üritust ilmestasid muusikalised vahepalad Kadrioru Saksa Gümnaasiumi2.s ja 3.ds klassi õpilastelt, Reichenbachi 5. Goethe Gümnaasiumi ja KSG ühendkoorilt, gümnaasiumi neidude ansamblilt ning solistina astusid üles Kerli Elina Paaslepp 10. klassist ja Mihkel-Marcus Lokotar 8.c klassist. Lisaks on Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 3. korrusel on avatud Austria suursaatkonna vahendatud näitus „Kalliope. Naised ühiskonnas, kultuuris ja teaduses“ ja 2. korrusel on 19.09.–31.10. avatud Thea Karini fotonäitus „Saksamaa, Šveits ja Austria eesti ajakirjaniku pilguga“. Näitus valmis koostöös Goethe Instituudiga.

Konverentsiga sooviti aidata kaasa saksa keele jätkumisele ja laienemisele esimese võõrkeelena edaspidi ning samal ajal toetada Eesti koolides esimese võõrkeelena teisigi seni vähem õpitud võõrkeeli.

Fotod: Marleen Annabel Pukk