News

Kolme kooli ühiskatsete info sisseastumise süsteemi registreerimisel 12. February KSG


2021. aasta kevadel korraldavad Kadrioru Saksa Gümnaasium, Jakob Westholmi Gümnaasium ja Tallinna Ühisgümnaasium 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed.

Lähtuvalt epidemioloogilisest olukorrast viiakse sisseastumistestid läbi 9. aprillil kell 10:00 e-testidena (eesti keel, matemaatika, inglise keel, füüsika) Eksamite Infosüsteemis (EIS). Vestlusvoor viiakse läbi hiljemalt maikuu jooksul.

Tallinna kolme ja nelja kooli ühiskatsed

Kolme kooli (Jakob Westholmi Gümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Tallinna Ühisgümnaasium) e-testid (harjutustestid ja testid 09.04) on 2021. aastal Tallinna nelja kooli (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool ja Tallinna 21. Kool) ühiskatsete e-testidega samad. Õpilased, kes soovivad kandideerida nii kolme kooli (JWG, KSG, TÜG) kui ka nelja (GAG, TRK, TIK, 21. k), peavad infosüsteemis registreeruma eraldi nii kolme kooli kui ka nelja kooli katsetele.

E-testide sooritamine

Kõikide e-testide sooritamisele eelneb isiku tuvastamine ehk verifitseerimine passi või ID-kaardiga. Kandidaat sooritab e-testid kodus ning selleks on vajalik kaameraga laua- või sülearvuti, verifitseerimiseks ID-kaart või pass ning internetiühendus.
Enne 9. aprilli e-teste (märtsi lõpus või aprilli alguses) toimuvad harjutustestid, mille läbiviimise täpsest ajast ja korraldusest informeeritakse õpilasi esimesel võimalusel. Harjutustestide tulemusi kandideerimisel ei arvestata.

Hinnetelehed

Kogu jooksva õppeaasta hinnetelehe fail koos puudumiste infoga tuleb hiljemalt 9. aprillil saata ühiskatsete infosüsteemi sõnumi kaudu kõigile kolmele koolile, kuhu õpilane kandideerib. Õpilased, kes taotlevad vabastust praktilistest töödest, peavad saatma oma hinnetelehe sõnumi kaudu kõigile neljale koolile hiljemalt 25. veebruaril.

Juhend eKooli kasutajatele.

·         avage eKoolis hinneteleht,
·         “Näita” valikutes lisage “Selgitus”(hindamisskaalad) ja “Puudutud tunnid”,
·         valige perioodiks “aasta”,
·         klõpsake parempoolset hiireklahvi ja valige “Print”,
·         valige rippmenüüst “Salvesta pdf-na”,
·         lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
·         klõpsake “Salvesta”.

Juhend Stuudiumi kasutajatele.

·         avage enda ülevaatest "Tunnid, hinded" vahelehelt "Õppeainete kaupa" vaade,
·         alustage lehe printimist (File -> Print või paremklõps lehele ja "Print"),
·         printeriks valige "Save as PDF" või muu analoogne valik (konkreetne nimi sõltub kasutatavast brauserist),
·         lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
·         klõpsake “Salvesta”.

 

 

2021. aasta kevadel korraldavad Kadrioru Saksa Gümnaasium, Jakob Westholmi Gümnaasium ja Tallinna Ühisgümnaasium 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed.

Lähtuvalt epidemioloogilisest olukorrast viiakse sisseastumistestid läbi 9. aprillil kell 10:00 e-testidena (eesti keel, matemaatika, inglise keel, füüsika) Eksamite Infosüsteemis (EIS). Vestlusvoor viiakse läbi hiljemalt maikuu jooksul.

Tallinna kolme ja nelja kooli ühiskatsed

Kolme kooli (Jakob Westholmi Gümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Tallinna Ühisgümnaasium) e-testid (harjutustestid ja testid 09.04) on 2021. aastal Tallinna nelja kooli (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool ja Tallinna 21. Kool) ühiskatsete e-testidega samad. Õpilased, kes soovivad kandideerida nii kolme kooli (JWG, KSG, TÜG) kui ka nelja (GAG, TRK, TIK, 21. k), peavad infosüsteemis registreeruma eraldi nii kolme kooli kui ka nelja kooli katsetele.

E-testide sooritamine

Kõikide e-testide sooritamisele eelneb isiku tuvastamine ehk verifitseerimine passi või ID-kaardiga. Kandidaat sooritab e-testid kodus ning selleks on vajalik kaameraga laua- või sülearvuti, verifitseerimiseks ID-kaart või pass ning internetiühendus.
Enne 9. aprilli e-teste (märtsi lõpus või aprilli alguses) toimuvad harjutustestid, mille läbiviimise täpsest ajast ja korraldusest informeeritakse õpilasi esimesel võimalusel. Harjutustestide tulemusi kandideerimisel ei arvestata.

Hinnetelehed

Kogu jooksva õppeaasta hinnetelehe fail koos puudumiste infoga tuleb hiljemalt 9. aprillil saata ühiskatsete infosüsteemi sõnumi kaudu kõigile kolmele koolile, kuhu õpilane kandideerib. Õpilased, kes taotlevad vabastust praktilistest töödest, peavad saatma oma hinnetelehe sõnumi kaudu kõigile neljale koolile hiljemalt 25. veebruaril.

Juhend eKooli kasutajatele.

·         avage eKoolis hinneteleht,
·         “Näita” valikutes lisage “Selgitus”(hindamisskaalad) ja “Puudutud tunnid”,
·         valige perioodiks “aasta”,
·         klõpsake parempoolset hiireklahvi ja valige “Print”,
·         valige rippmenüüst “Salvesta pdf-na”,
·         lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
·         klõpsake “Salvesta”.

Juhend Stuudiumi kasutajatele.

·         avage enda ülevaatest "Tunnid, hinded" vahelehelt "Õppeainete kaupa" vaade,
·         alustage lehe printimist (File -> Print või paremklõps lehele ja "Print"),
·         printeriks valige "Save as PDF" või muu analoogne valik (konkreetne nimi sõltub kasutatavast brauserist),
·         lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
·         klõpsake “Salvesta”.