News

Haridus- ja Teadusministeerium soovitab 24. October KSG


Reisilt tulles soovitame koju jääda

Enne koolivaheaja algust oli mõne riigi nakatumiskordaja Eesti omast madalam, ent praeguseks on olukord muutunud. Seega: kui mõne riigi nakatumiskordaja on selle nädala sees suurenenud, tuleks sealt naastes käsitleda riiki riskipiirkonna riigina. Riike, kust naastes ei peaks jääma eneseisolatsiooni või end testima, on väga vähe.

Soovitame mis tahes riigist reisilt tulles jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni või teha piiril koroonatest. Õpilased võivad reisilt tulles kooli naasta pärast 14-päevast eneseisolatsiooni või pärast kaht negatiivset koroonatesti, mille vahe on olnud vähemalt seitse päeva. Testitulemust oodates tuleb püsida eneseisolatsioonis. Eneseisolatsiooni ajal ei tohi osaleda ka näiteks huvitegevuses.

Pärast reisi õppetööst eemal viibimisest peab lapsevanem või õpilane haridusasutust teavitama ja kokku leppima, kuidas toimub eneseisolatsiooni ajal õppetöös osalemine.

Endiselt kehtib soovitus lükata edasi kõik välisreisid ning reisida ainult äärmise vajaduse korral. See kehtib nii töö- kui eraeluliste reiside puhul.

Testimise info leiab Terviseameti kodulehelt.
Värskeimat reisiinfot koondab Välisministeerium.

Tasuta digiõpikud keskharidusastmele

Uuest algavast õppeperioodist on keskharidusastme digiõpikud tasuta kättesaadavad kõigile Eesti keskharidusastme õpilastele, õpetajatele ja õppetööga seotud tugispetsialistidele. Haridus- ja Noorteamet viis digiõpikutele tasuta ligipääsu võimaldamiseks läbi riigihanke, mille võitis Star Cloud OÜ. Õpikud on tasuta kättesaadavad 2021. aasta juuni lõpuni. Kõikide käesolevaks õppeaastaks Opiqu või Foxcademy keskharidusastme pakette tellinud koolide arved tühistatakse. Kui juhtumisi on litsentside eest arve juba tasutud, siis makstud summa tagastatakse.

Hanke tulemusel on Opiqu ja Foxcademy keskkondades tasuta kasutatavad õppematerjalid kolmelt väljaandjalt: Avita, Foxcademy ja Koolibri. Materjalid on kättesaadavad kogu keskhariduse tasemel ning mõeldud nii üld- ja kutsekeskhariduse kui mittestatsionaarse õppe pakkujatele.

Jätkuvalt on samades keskkondades tasuta kättesaadavad põhikooli digiõpikud.

Digiõpikute kasutama hakkamiseks tuleb koolil esitada vastavasisuline taotlus opiq.ee keskkonnas.

Kasulikud koolitused õpetajatele ja koolijuhtidele

Haridus- ja Noorteameti eestvedamisel jätkub ürituste sari "Distantsilt targemaks", kus jagatakse kasulikke nippe ja mõtteid, kuidas toimetada e-õppe valdkonnas, kuidas olla targem ja teadlikum õppija, kuidas suunata ja abistada neid, kes veebikeskkonnas toimetavad. Iganädalane veebiseminaride sari keskendub aktuaalsetele ja päevakohalistele teemadele, mille valikul lähtutakse kuulajaskonna huvidest.

Kõik "Distantsilt targemaks" veebinarid on järelvaadatavad siin.
Uute veebinaride toimumise kohta leiab info siit.

Kõik kevadise distantsõppeperioodi ajal ning enne seda loodud asjakohased veebiseminarid ja koolitused õpetajatele, koolijuhtidele, õpilastele ja lapsevanematele on leitavad Youtube’ist.
Tehnoloogiavaldkondade kasutamisel leiab näiteid ja inspiratsiooni ka Hariduse Tehnoloogiakompassist.

Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridus- ja Noorteamet on jätkuvalt valmis koolidele igakülgset tuge pakkuma. Küsimuste korral palume pöörduda ministeeriumi infotelefonidel 5690 0353 ja 5690 0340 (tööpäeviti kell 9 -17) ja e-posti aadressil info@hm.ee.

Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nii koolidele, tugispetsialistidele kui lapsevanematele nõu, kuidas praeguses kiirelt muutuvas olukorras lapsi õppetöös toetada telefonil 7350750 (tööpäeviti kell 12-16). Praktilisi soovitusi ja materjale leiate ameti veebilehelt https://harno.ee/distantsope.

Tegusat ja turvalist uut õppeperioodi!

 

 

Reisilt tulles soovitame koju jääda

Enne koolivaheaja algust oli mõne riigi nakatumiskordaja Eesti omast madalam, ent praeguseks on olukord muutunud. Seega: kui mõne riigi nakatumiskordaja on selle nädala sees suurenenud, tuleks sealt naastes käsitleda riiki riskipiirkonna riigina. Riike, kust naastes ei peaks jääma eneseisolatsiooni või end testima, on väga vähe.

Soovitame mis tahes riigist reisilt tulles jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni või teha piiril koroonatest. Õpilased võivad reisilt tulles kooli naasta pärast 14-päevast eneseisolatsiooni või pärast kaht negatiivset koroonatesti, mille vahe on olnud vähemalt seitse päeva. Testitulemust oodates tuleb püsida eneseisolatsioonis. Eneseisolatsiooni ajal ei tohi osaleda ka näiteks huvitegevuses.

Pärast reisi õppetööst eemal viibimisest peab lapsevanem või õpilane haridusasutust teavitama ja kokku leppima, kuidas toimub eneseisolatsiooni ajal õppetöös osalemine.

Endiselt kehtib soovitus lükata edasi kõik välisreisid ning reisida ainult äärmise vajaduse korral. See kehtib nii töö- kui eraeluliste reiside puhul.

Testimise info leiab Terviseameti kodulehelt.
Värskeimat reisiinfot koondab Välisministeerium.

Tasuta digiõpikud keskharidusastmele

Uuest algavast õppeperioodist on keskharidusastme digiõpikud tasuta kättesaadavad kõigile Eesti keskharidusastme õpilastele, õpetajatele ja õppetööga seotud tugispetsialistidele. Haridus- ja Noorteamet viis digiõpikutele tasuta ligipääsu võimaldamiseks läbi riigihanke, mille võitis Star Cloud OÜ. Õpikud on tasuta kättesaadavad 2021. aasta juuni lõpuni. Kõikide käesolevaks õppeaastaks Opiqu või Foxcademy keskharidusastme pakette tellinud koolide arved tühistatakse. Kui juhtumisi on litsentside eest arve juba tasutud, siis makstud summa tagastatakse.

Hanke tulemusel on Opiqu ja Foxcademy keskkondades tasuta kasutatavad õppematerjalid kolmelt väljaandjalt: Avita, Foxcademy ja Koolibri. Materjalid on kättesaadavad kogu keskhariduse tasemel ning mõeldud nii üld- ja kutsekeskhariduse kui mittestatsionaarse õppe pakkujatele.

Jätkuvalt on samades keskkondades tasuta kättesaadavad põhikooli digiõpikud.

Digiõpikute kasutama hakkamiseks tuleb koolil esitada vastavasisuline taotlus opiq.ee keskkonnas.

Kasulikud koolitused õpetajatele ja koolijuhtidele

Haridus- ja Noorteameti eestvedamisel jätkub ürituste sari "Distantsilt targemaks", kus jagatakse kasulikke nippe ja mõtteid, kuidas toimetada e-õppe valdkonnas, kuidas olla targem ja teadlikum õppija, kuidas suunata ja abistada neid, kes veebikeskkonnas toimetavad. Iganädalane veebiseminaride sari keskendub aktuaalsetele ja päevakohalistele teemadele, mille valikul lähtutakse kuulajaskonna huvidest.

Kõik "Distantsilt targemaks" veebinarid on järelvaadatavad siin.
Uute veebinaride toimumise kohta leiab info siit.

Kõik kevadise distantsõppeperioodi ajal ning enne seda loodud asjakohased veebiseminarid ja koolitused õpetajatele, koolijuhtidele, õpilastele ja lapsevanematele on leitavad Youtube’ist.
Tehnoloogiavaldkondade kasutamisel leiab näiteid ja inspiratsiooni ka Hariduse Tehnoloogiakompassist.

Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridus- ja Noorteamet on jätkuvalt valmis koolidele igakülgset tuge pakkuma. Küsimuste korral palume pöörduda ministeeriumi infotelefonidel 5690 0353 ja 5690 0340 (tööpäeviti kell 9 -17) ja e-posti aadressil info@hm.ee.

Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nii koolidele, tugispetsialistidele kui lapsevanematele nõu, kuidas praeguses kiirelt muutuvas olukorras lapsi õppetöös toetada telefonil 7350750 (tööpäeviti kell 12-16). Praktilisi soovitusi ja materjale leiate ameti veebilehelt https://harno.ee/distantsope.

Tegusat ja turvalist uut õppeperioodi!