News

Tunnustus 23. March KSG


Vaatamata eriolukorrale jätkab Tallinna Haridusamet linna haridusasutuste ja nende juhtide igakuist tunnustamist. Veebruari üheks haridusteoks nimetati Kadrioru Saksa Gümnaasiumi koolitöötajate õpiürituste sari "Kovisioonid Kadrioru Saksa Gümnaasiumis".
ESFi toel korraldab kool tuge vajavate õpilastega töötavatele õpetajatele ja tugispetsialistidele kovisoonide sarja eesmärgiga pakkuda tuge pühendunud töötajatele ning luua koolis toimiv kovisioonirühm, mille liikmed on valmis oma teadmisi ja saadud pädevust edasises töös kasutama.
Projektijuht on Triinu Orumaa.

Vaatamata eriolukorrale jätkab Tallinna Haridusamet linna haridusasutuste ja nende juhtide igakuist tunnustamist. Veebruari üheks haridusteoks nimetati Kadrioru Saksa Gümnaasiumi koolitöötajate õpiürituste sari "Kovisioonid Kadrioru Saksa Gümnaasiumis".
ESFi toel korraldab kool tuge vajavate õpilastega töötavatele õpetajatele ja tugispetsialistidele kovisoonide sarja eesmärgiga pakkuda tuge pühendunud töötajatele ning luua koolis toimiv kovisioonirühm, mille liikmed on valmis oma teadmisi ja saadud pädevust edasises töös kasutama.
Projektijuht on Triinu Orumaa.